Bemoedigd door anderen


Een zevenjarige jongen krijgt een droom over het einde van Covid-19

Er zijn van die berichten, die je aandacht trekken, omdat ze een andere inhoud hebben dan de gewone informatie, die dagelijks tot ons komt. Ik geloof dat God op een bijzondere wijze en op vele manieren in deze tijd mensen wil bemoedigen. Het gaat hier over een droom, die een zevenjarige jongen kreeg over de coronacrisis en het einde daarvan. Nu waarschuwt de bijbel ons om niet iedere droom of geestelijke ervaring serieus te nemen (2 Thess 2:2), maar toch, als een jong kind zo’n indringende droom krijgt, is het goed om daar in ieder geval kennis van te nemen. Juist kinderen kunnen in hun puurheid de signalen uit de hemel soms beter ontvangen dan volwassenen (1 Sam 3:10). De inhoud is in ieder geval bemoedigend.

De inhoud van de kinderdroom en de toelichting van zijn vader is als volgt:

Elke dag in onze gezinsgebedstijd bidden mijn beide jonge jongens (5 en 7 jaar) dat de coronaviruscrisis zal eindigen. De laatste tijd hebben ze op eigen initiatief zich voorgenomen om hiervoor te bidden. Zelfs nadat ze hun voedsel hebben gezegend, bidden ze: “Zegen ons voedsel en vernietig het coronavirus, in Jezus ‘naam, Amen.”

Een paar weken lang antwoordde ik: ‘Dat is schattig.’ Maar nu begin ik te geloven dat God midden in deze crisis een leger van gebedsstrijders wil oprichten. Vandaag, terwijl ik mijn online les voor school gaf, hoorde ik mijn 7-jarige zoon tegen mijn vrouw zeggen: “Mam, ik geloof dat het coronavirus op 30 april stopt.”

‘Dat zou geweldig zijn, lieverd, waarom dacht je aan die datum?’ ‘God heeft het me dat verteld’, zei hij. Toen ik klaar was met de les, vroegen mijn vrouw en ik hem uit te leggen, hoe hij dit van de Heer had gehoord. Vervolgens zei hij: “Wel, God gaf me gisteravond een droom. In de droom zag ik een enorme groene plant met een kroon op zijn kop, en hij drukte de wereld samen. Hoe meer hij de wereld kneep, hoe meer handen of tentakels uit het niets verschenen. En toen, plotseling verscheen een leeuw met het lichaam van een lam, die de plant vernietigde en in stukken scheurde. Daarna verscheen er een datum in mijn droom: ‘Dit zal eindigen op 30 april.’ En de droom eindigde. ‘

Ik stond versteld. Allereerst heeft mijn zoon niets gehoord over een datum, die verband houdt met het einde van het coronavirus. Ook hadden mijn vrouw en ik nooit over een einddatum gesproken met hem. Mijn zoon wist ook niet, dat corona ‘kroon’ betekent. Hoewel hij dit niet wist, associeerde mijn zoon de gekroonde groene plant, die de wereld verstikte als het coronavirus. Hij wist niet wat hij moest denken van de halve leeuw en het halve lam, die de plant vernietigde. Maar ik leg het uit, dat Jezus, de leeuw van de stam van Juda vertegenwoordigt, die ook het Lam van God is, die ons reinigt ons van onze zonden. Het was het bloed van het lam, dat de Egyptische plaag tegen de Joden stopte. En als gevolg van de opstanding van Jezus uit de dood, wordt er een geestelijke oorlog gevoerd, die we ons soms niet bewust zijn.

Ik zou graag willen dat dit betekent, dat de pandemie van het coronavirus op 30 april plotseling zal eindigen, maar het zou ook het begin van het einde van deze plaag kunnen betekenen. Het zou ook kunnen betekenen, dat er op 30 april iets belangrijks zal gebeuren in verband met de demonische, klimopachtige tentakels van het coronavirus. Daarom heb ik besloten om te vasten tot 30 april en zo mee te strijden in gebed om deze bedreiging te vernietigen.

Ik deelde dit met een paar vrienden, en hun kinderen hebben ook dromen en visioenen, die van de Heer horen, dat dit coronavirus ten einde loopt. Wat als we allemaal onze kinderen zouden betrekken om te bidden voor een einde aan deze pestilentie? Laten we de jongere generatie inzetten om te bidden voor het einde van deze coronaviruscrisis! Onlangs werd mij verteld, dat biddende kinderen de aanstichters waren van de grote opwekkingen uit het verleden. Ik geloof dat God Zijn kinderen gebruikt als zijn geheim wapen, om niet alleen tegen het coronavirus te bidden, maar ook om te bidden voor een nieuwe grote geestelijke doorbraak. Laten we daarom samen één zijn in gebed:

“Oh God, wij zijn het eens met de gebeden van onze kinderen; heb medelijden met ons en vernietig dit coronavirus! Heer, onze kinderen hebben grootouders, vaders, moeders en andere familieleden verloren door deze plaag. Ze zijn gescheiden van hun vrienden en klasgenoten die ze zo erg missen Vader, we vragen U om hun roep om het einde van deze plaag te beantwoorden. En leer ons ondertussen allemaal, om als kleine kinderen te worden. Breng onze kinderen naar een diepere intimiteit met U, Heer. Bedankt voor het versterken van onze families te midden van deze crisis. Zeker, wij, en de kinderen die u ons gegeven heeft, zijn voortekenen en wonderen (Jes. 8:18). In Jezus ‘naam, Amen. “

(vrij vertaald)

https://www.charismanews.com/opinion/80793-7-year-old-has-prophetic-dream-of-covid-19-ending-perhaps-as-soon-as-april-30


Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50