Bemoedigd door anderen


Ik zat zojuist even 10 minuten op Facebook en de complottheorieën en geprojecteerde angsten vlogen me om de oren.

Geschreven door Albert van der Heide

Lieve mensen, dat wat je aandacht geeft groeit alleen maar. In je denken, in je gevoel, in je willen. Ik spreek hier even specifiek christenen aan. Het zijn niet alleen christenen die zich hier mee bezig laten houden, maar die komen wel veel bij mij langs. En ik spreek jullie aan, omdat wij als christenen volgens mij veel beter zouden moeten weten. Waar komt al die onderliggende angst vandaan? Sommige mensen schreeuwen echt “ik ben niet bang” van pure angst. In de Bijbel lees ik; “Wees nuchter en waakzaam, de vijand gaat rond als een briesende leeuw, zoekende naar wie hij zal verslinden”. Maar nu zie ik even vooral mensen die ‘uber waakzaam’ zijn, maar hun nuchterheid lijkt wel een beetje heel ver verloren gegaan. Ik zou zeggen wees nog nuchterder en waakzamer. Want Jezus is de Koning de Koningen. En HIJ IS de Leeuw van Juda, die rondgaat met macht, autoriteit, liefde en waakzaamheid. Hij heeft namelijk ‘álle macht’ op hemel en ook op aarde. We mogen leven in en vanuit zijn overwinning. De dood is al overwonnen, wij strijdende “goede strijd”. Focus je op Jezus. Focus je op wat God juist wél wil doen. In plaats van al die artikelen en gedeelde berichten over de vaccinatiedwanghel, de 5g-corona-paphersenen-straling, dollar Bill-Gates-schandalen en RIVM-Rutte-raadsels. Spreek eens woorden van profetie, Gods wil, bestemming, vreugde, creativiteit en leven. Als de Bron van leven in je is, laat die dan overstromen. Maak eens een gezond tegengeluid van genezing en heling door Jezus liefde. Vertel mensen van het “Jezus-ging-dood-om-je-te-redden-complot. Vertel mensen van “Handelingen-2-apostolic-conspiracy-die-de-wereld-veranderde”. Vertel mensen van een open Hemel waar er alles aan gedaan is en wordt om je gelukkig te maken. Met een 5.000.000-G-verbinding, die altijd open staat. Met een “Rom. 14:17-vaccinatie” van geluk, vrede en vreugde zo, bam! beng! direct in je hart. Ik bedoel het niet veroordelend en ik zet zelf ook geen oogkleppen op. Ik zie risico’s. Ik weet ook dat er situaties komen, waarin we als we voor ons geloof zullen staan, we in de gevangenis terecht kunnen komen. Dat lijkt me nuchter, want dat zegt mijn Bijbel namelijk ook al. Maar ik wil je ook gewoon even wakker schudden. Zoek een beetje balans! Laat het goede geluid horen, verspreid het goede nieuws! Wees nuchter. Laat het zaad van angst niet binnenkomen. Het is zo veel makkelijker om angst te adopteren, te delen en te verspreiden, dan vrede, vreugde en gerechtigheid. Dus daar ligt mijns inziens een grote uitdaging. Voor mij en voor jou!

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere! (2 Timotheüs 1:7+8b)

Overgenomen uit CIP – www.cip.nl

Website van Albert van der Heide


Share this...

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50